Przebudowa placu w Gogolinie
boisko w zakrzowie
Realizacja skweru w Toszku
Odbudowana kładka w Kuźni Raciborskiej

Oferta Profectus jest skierowana przede wszystkim do przedstawicieli gmin, miast, szkół, właścicieli i zarządców dróg. Zajmujemy się kompleksowym wykonawstwem prac drogowych, rewitalizacją przestrzeni miejskiej, budową boisk oraz innych obiektów użyteczności publicznej.

Dzięki bardzo bogatemu doświadczeniu, własnemu sprzętowi oraz zgranej i profesjonalnej załodze zawsze realizujemy zlecenia na najwyższym poziomie.

Podejmujemy się kompleksowej realizacji zleceń – od fazy projektu, poprzez rozbiórkę, demontaż, roboty pomiarowe, usunięcie i wywózkę ziemi, przygotowanie terenu, aż po pełne wykończenie prac.

Polecamy nasze usługi między innymi w zakresie:

 • Remontów i budowy dróg
 • Robót ziemnych
 • Rewitalizacji terenów zielonych
 • Zagospodarowania przestrzeni miejskiej
 • Przebudowy rynków, skwerów, placyków miejskich
 • Realizacji działań w dziedzinie małej architektury
 • Budowy boisk i innych obiektów sportowych
 • Przebudowy i remontów budynków użyteczności publicznej
 • Budowy oświetlenia ulicznego
 • Budowy kanalizacji i studzienek kanalizacyjnych
 • Przygotowania i pomiaru miejsca budowy
 • Usunięcia i wywózki likwidowanych elementów krajobrazu