Rewitalizacja centrum Gogolina

Zdjęcia rewitalizacji centrum miasta w Gogolinie.

W zakres robót wchodziło m. in: budowa nawierzchni, wykonanie krawężników, ławek, montaż sieci zraszającej, zagospodarowanie terenów zielonych.

Inwestycję zakończyliśmy 30 lipca 2010 roku.