Rybnik – chodnik ul. Miejska

Zakres realizacji: Remont chodnika wzdłuż ul. Miejskiej i Piłsudskiego w Rybniku.
Czas realizacji: VIII – IX 2013 r.