Toszek – zagospodarowanie skweru

Zakres realizacji: Zagospodarowanie terenu skwerku przy ul. Gliwickiej w Toszku i stworzenie miejsca integracji społecznej, rekreacji i atrakcji turystycznej pn.: „TOSZKOLAND”.
Czas realizacji: IV – VI 2013 r.